Medlem av Norgeseliten logo

Teknisk feil i elanlegg og feil bruk av elektronisk utstyr har vært årsak til mange branner og dyretragedier i landbruket de siste årene. Vedlikehold av bygningens elektriske anlegg reduserer faren for brann betydelig.

Team Elektro har lang erfaring fra landbrukssektoren. Vi tilbyr blant annet el-kontroll og avtale om service på brannvarslingsanlegg fra Elotec.

El-kontrollen kan vær en del av din internkontroll og innebærer at du får en gjennomgang av hele ditt elektriske anlegg med jevne mellomrom. Dermed får du avdekket hvilke deler av anlegget som eventuelt bør utbedres.

Ved en brann er de første minuttene kritiske. Elotec brannalarm tilfredsstiller landbrukets spesielle krav til brannvarslingsanlegg og varsler mens du fremdeles har mulighet til å handle.

This site uses cookies. For more information click here.