Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Lokale tjenester
  3. Internkontroll
  1. Hjem
  2. Lokale tjenester
  3. Internkontroll

Team Elektro er medlem av elektrikerkjeden Norgeseliten som blant annet har spesialisert seg på internkontroll av elektrisk anlegg i næringsbygg og industrianlegg.

Vi jobber etter et system som er skreddersydd for å administrere og utføre denne kontrollen. I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller myndighetenes krav, gir systemet økt sikkerhet, mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp og reduserte vedlikeholdskostnader.

Sammen gjør vi en risikovurdering og avtaler hvor ofte kontrollen skal gjennomføres. Det blir vårt ansvar å passe på at kontrollen utføres etter avtale. Kreves det termofotografering av de elektriske installasjonene gjør vi det også. På den måten fritas du for kontrollansvar og får frigjort tid til annet arbeid.

This site uses cookies. For more information click here.