Medlem av Norgeseliten logo

Hvorfor energimerke?

Fra 1.juli 2010 må alle bygninger som skal selges eller leies ut være energimerket (Ny lov). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for, og fører tilsyn med energimerkeordningen. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet.

Når kreves det at bygget skal energimerkes?

  • Før salg av bygning eller bolig
  • Før utleie av bygning eller bolig
  • Før ferdigstillelse av nyoppført bygning eller bolig
  • Før ferdigstillelse av hovedombygging av bygning eller bolig
  • Yrkesbygning over 1000 m² BRA skal alltid ha en energiattest

Økonomi – Det lønner seg å energimerke bygget
Når du energimerker et yrkesbygg er det ikke bare et

This site uses cookies. For more information click here.