Medlem av Norgeseliten logo

Som eier av en bolig er det ditt ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i orden og følger gjeldende lover og forskrifter. Hensikten er først og fremst å forhindre og begrense branner. Mange branner starter om natten, og fire av ti boligbranner i Norge har en elektrisk årsak. Både gamle og nye hus brenner på grunn av slike feil.

At du er ansvarlig betyr også at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis det skyldes feil i elanlegget. Små feil kan få store konsekvenser for deg og familien, både helsemessig og økonomisk. For å være på den trygge siden, kan du bestille el-sjekken hos oss.

Mange av oss har hatt en sjokkartet opplevelse over strømregningen de siste par årene. Sannsynligvis kunne de høye regningene vært betydelig lavere med noen enkle tiltak. Samtidig med el-sjekken gir vi gode råd om hvordan  du kan få bedre kontroll på strømforbruket.

This site uses cookies. For more information click here.